Insamlingsstiftelsen Oikos
Stiftelsens grundare är Eric Voelz Piteå
Ordförande är Arne Selander Tavelsjö (vintertid Larnaca)

Stiftelsens ändamål skall vara att möta människors andliga behov,
genom undervisning, teamresor, musik och Bibelskola / träningscenter.
Verksamheten skall grundas på Bibelns missionsbefallning
som den uttrycks i Matteus evangelium 28:18-20.
Därutöver skall stiftelsen ha till ändamål
att ge understöd till fattiga, änkor och föräldralösa,
samt till evangelister inom och utom landet.
Genom ditt bidrag kan du medverka till
att alla människor och organisationer med behov och intresse,
oavsett ekonomisk status, kan delta i och få del av
stiftelsens syfte och verksamhet. Du hittar oss också på Facebook

Stöd vårt arbete via Bankgiro 717-0525 eller via pay-pal